A A A
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Odpowiednio zaprojektowane i zbudowane maszyny pozwalają na efektywną pracę w zakładzie przemysłowym. Projekt funkcjonalnej maszyny powinien być wykonany z najwyższą starannością i dbałością o detale, ponieważ urządzenie ma nie tylko usprawnić pracę w przedsiębiorstwie, ale też być bezpieczne i wygodne w obsłudze. Doradztwo techniczne, indywidualne projekty oraz montaż, to etapy budowy maszyn na zamówienie.

 

Indywidualny projekt techniczny 

Dobrze zaprojektowana maszyna, to taka, która spełnia oczekiwania klienta oraz pozwala na skrócenie i poprawę efektywności prac wykonywanych w zakładzie. Z tego powodu, każdy projekt rozpoczyna się od przeprowadzenia gruntownego wywiadu ze zleceniodawcą. W trakcie konsultacji ustalane są potrzeby i oczekiwania klienta, następnie przedstawiane są możliwe rozwiązania techniczne oraz wykonuje się wstępny projekt, który, w miarę postępu prac, jest na bieżąco weryfikowany. Na etapie projektowania wybierane są materiały, z których ma zostać zrobiona maszyna oraz wykonuje się wstępną ocenę kosztów, terminu realizacji oraz ryzyka. Ocena ryzyka musi znaleźć się później w dokumentacji technicznej. Podstawowym elementem powstającym na tym etapie są szczegółowe rysunki i szkice poszczególnych części oraz całości maszyny.

Wykonanie projektu jest też niezbędne dla zachowania standardów bezpieczeństwa oraz spełnienia europejskich norm np. dyrektywy dotyczącej maszyn, dyrektywy niskonapięciowej oraz dyrektywy kompatybilności magnetycznej. Wymagania stawiane przez Unię Europejską mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa użytkowania danej maszyny oraz ujednolicenia stosowanych rozwiązań, co gwarantuje jakość urządzenia. Dokumentacja techniczna powinna zawierać wszystkie informacje na temat spełniania norm i ocenę ryzyka użytkowania maszyny.Montaż maszyny

Na każdym etapie produkcji, zachodzące zmiany są konsultowane z klientem. Na etapie budowy maszyny, możliwe jest jeszcze naniesienie poprawek lub wykonanie drobnych modyfikacji. Jeżeli trzeba w jakimś aspekcie odejść od wykonanego wcześniej projektu, to wszelkie różnice są umieszczane w dokumentacji. Montaż oraz pierwsze uruchomienie maszyny i wdrożenie jej do pracy, to ostatnie elementy budowy. Często konieczne bywa również przeszkolenie operatorów maszyny. 

Finalna maszyna może być poddawana modyfikacjom i modernizacjom w późniejszym czasie, jeżeli okaże się, że potrzeby przedsiębiorstwa się zmieniły, a klient oczekuje zmian w zakresie funkcjonowania maszyny. Możliwość i zakres zmian zależy od indywidualnego projektu oraz oczekiwań zleceniodawcy. 

Serwis 

W celu utrzymania ciągłości pracy maszyny, niezbędne jest regularne poddawanie urządzenia kontrolom technicznym oraz pracom serwisowym. Brak przerw w działaniu maszyny jest bardzo ważnym elementem pracy przemysłowej, dlatego nie należy zaniedbywać okresowego sprawdzania stanu technicznego. 

Firma, która wykonuje projekt i budowę maszyn, dysponuje częściami zapasowymi. Współpraca powykonawcza, na etapie serwisu maszyny, pozwala zaoszczędzić pieniądze na ewentualnych naprawach  w firmie zewnętrznej oraz czas, który można stracić oczekując na części do maszyny. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zapewnia krótkie czasy reakcji, istotne w branży przemysłowej.

Artykuł opracowany z pomocą https://linkap.pl/