A A A
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

logo BIM estimateNiezwykle dynamicznie rozwijający się rynek budowlany sprawia, że oczekiwania wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego w zakresie jakości, poprawy wydajności oraz optymalizacji kosztów związanych z realizacją planowanego przedsięwzięcia rosną. Wszystko to w sposób naturalny kieruje zarówno inwestorów, wykonawców jak i projektantów w stronę wykorzystania nowych technologii i wymusza zmianę podejścia do procesu inwestycyjnego. Poprawa komunikacji i integracja tego procesu  to nowy trend rozwoju budownictwa.

 

BIMestiMatemodel1

 

System kosztorysowy BIMestiMate jest odpowiedzią na rosnące potrzeby branży budowlanej. Jest innowacyjnym narzędziem do wyceny kosztów robót budowlanych wykorzystującym technologię BIM. Kalkulacja kosztów przedsięwzięcia budowlanego to jeden z etapów procesu inwestycyjnego, w którym można z powodzeniem wykorzystać właściwości technologii BIM dla szybkiej i dokładnej wyceny. Wśród danych utrwalonych w modelu BIM, pierwszorzędne znaczenie dla kosztorysowania mają zapisane wprost ilości przedmiarowe lub dane geometryczne służące do ich wyznaczenia.

Kosztorysowanie z wykorzystaniem technologii BIM skraca czas uproszczonej i szczegółowej wyceny na podstawie danych pobranych z modelu BIM. Jest to ważne w przypadku modyfikacji modelu kiedy można efektywnie wykorzystać związek pomiędzy dokonywaną zmianą i jej kosztem. BIMestiMate ma otwartą strukturę i może korzystać z modeli opracowanych w dowolnych systemach zgodnych z BIM. System odczytuje, prezentuje (umożliwia wizualizację) i pozwala na analizę danych zawartych w modelach BIM zapisanych w formacie IFC.

 

BIMestiMatepomiar ciężaru konstrukcji stalowej dachu

 

BIMestiMate umożliwia:

  • czytanie modeli BIM w formacie IFC,
  • dowolne prezentowanie wybranych obiektów lub całego modelu, zgodnie z opracowanym projektem dla wszystkich branż, z uwzględnieniem rodzajów warstw, kondygnacji, typów elementów itp.,
  • pomiar wielkości geometrycznych (np. objętości, pola powierzchni i długość elementów) w oknie przeglądarki modelu,
  • wykorzystanie danych zawartych we Właściwościach w procesie tworzenia kalkulacji,
  • szybkie i dokładne pozyskiwanie ilości przedmiarowych z geometrii modelu lub z danych przypisanych jego elementom w pliku IFC,
  • monitorowanie i zarządzanie zmianami w projekcie.

W programie BIMestiMate poszczególne elementy  modelu BIM są zintegrowane z odpowiadającymi wierszami na liście pozycji kosztorysowych. Pozwala to na automatyczne, intuicyjne oraz dokładne przeprowadzenie przedmiarowania elementów modelu (fundamentów, ścian, konstrukcji stalowych, rurociągów itp.). Rozwiązanie takie eliminuje błędy w określeniu ilości przedmiarowe robót, które są jedną z głównych przyczyn nieprawidłowej wyceny.

BIMestiMatewłaściwości wybranego elementu modelu

Sprawna i przejrzysta metodologia opracowania kosztorysu. Wyliczenie ceny jednostkowej roboty może być przeprowadzona w oparciu o kalkulacje własne lub bazy KNR. Program współpracuje ze wszystkimi wiodącymi na rynku bazami biuletynów cen.

Ale BIMestiMate to nie tylko kosztorys. Prosty w obsłudze moduł do tworzenia harmonogramów automatycznie oblicza czas trwania zadań korzystając z  informacji dotyczących ilości robót, zasobów oraz zakładanej produktywności. Na utworzonym (w oparciu o zdefiniowane dane) wykresie Gantta, można ustalać powiązania między zadaniami oraz definiować przerwy technologiczne i wymuszone.

Zapraszamy do kontaktu: Kontakt | BIMestiMate

 dc logo redesigned single vector