A A A

Rodzaje Leasingu

  • Termin leasing pochodzi od angielskiego lease, oznaczającego nająć, wydzierżawić. W praktyce wyróżniamy dwie strony umowy zawarcia leasingu - finansujący (leasingodawca) oraz korzystający (leasingobiorca). Oznacza to tyle, iż w momencie podpisania umowy, leasingodawca przekazuje leasingobiorcy prawo do korzystania z zawartego w umowie przedmiotu leasingu, na ściśle określony w umowie leasingu czas, w zamian za uiszczenie uściślonych opłat (rat leasingowych).W chwili podpisania umowy leasingu, leasingobiorca otrzymuje takie korzyści jak: