A A A

Leasing

  • Termin leasing pochodzi od angielskiego lease, oznaczającego nająć, wydzierżawić. W praktyce wyróżniamy dwie strony umowy zawarcia leasingu - finansujący (leasingodawca) oraz korzystający (leasingobiorca). Oznacza to tyle, iż w momencie podpisania umowy, leasingodawca przekazuje leasingobiorcy prawo do korzystania z zawartego w umowie przedmiotu leasingu, na ściśle określony w umowie leasingu czas, w zamian za uiszczenie uściślonych opłat (rat leasingowych).W chwili podpisania umowy leasingu, leasingobiorca otrzymuje takie korzyści jak:

  • Bankowe kredyty to produkty, które cieszą się popularnością zarówno wśród osób prywatnych, jak i przedsiębiorców. Oferta kredytowa dla przedsiębiorców cieszy się wyjątkowym zainteresowaniem, gdyż umożliwia zaspokojenie potrzeb przedsiębiorstwa w sytuacji, gdy ich wartość jest wyższa niż przychody przedsiębiorstwa w danym momencie. Zaletą kredytów bankowych dla przedsiębiorców jest także to, że przedsiębiorca może ubiegać się o przyznanie środków finansowych, które zaspokoją zarówno krótkie, jak i długoterminowe potrzeby przedsiębiorstwa. Przed podjęciem decyzji o zaciągnięciu zobowiązania w banku, warto zapoznać się z kosztami kredytu. Może się okazać, że z pozoru atrakcyjna oferta po bliższej analizie wcale już taka nie jest.