Blog

Nieuporządkowane biurko oraz stos artykułów biurowych na regałach utrudnia pracę i sprawia negatywne wrażenie u klientów i innych gości. Bałagan w pracy może rozpraszać uwagę, a tym samym zmniejszać efektywność pracy. Dlatego warto zadbać o odpowiednie uporządkowanie artykułów biurowych zarówno w miejscu ich magazynowania, jak i na swoim biurku.

W pracy, w życiu prywatnym – chcemy osiągać sukcesy na każdym polu. Snujemy plany, obmyślamy cele, a później – sami sobie szkodzimy, rzucając kłody pod własne nogi. Co robimy źle i jak postępować, żeby udawało nam się częściej i więcej?

Objawia się chrześcijaństwo – próba ubrania doktryny religijnej w filozofię. Pytanie o relacje pomiędzy tradycją rozumową, grecko-rzymską, a tym co nowe – objawieniem chrześcijańskim. Monoteistyczny charakter religii – Bóg jest osobą – twórcą świata, jest początkiem i końcem; alfą i omegą. Modlitwa – rozmowa z Bogiem.