A A A
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Pandemia koronawirusa większość z nas zmusiła do pozostania w domu. Dla pracowników, którzy do tej pory projekty realizowali wspólnie, siedząc w jednym biurze, zmiana trybu pracy oznacza spore wyzwanie. Jeszcze trudniejsza może ona okazać się dla menedżerów. Wyjaśniamy, jak rozwiązać najczęstsze w nowej sytuacji problemy.

 

Obecny czas dla nikogo nie jest łatwy. Do obaw związanych z sytuacją zdrowotną i ekonomiczną dołączają trudności wynikające z przejścia na zdalny model pracy. Nowe wyzwania zawsze budzą silne emocje. Z tym, że podczas pandemii przeważają wśród nich te jednoznacznie negatywne. Bez względu na to, co czujemy, obecne problemy wymagają natychmiastowego rozwiązania. Wspólnie ze specjalistami z https://berndson.pl/szkolenia-online przygotowaliśmy kilka wskazówek.

 

Po pierwsze: zaakceptuj emocje

Na początku powinieneś uświadomić sobie, że emocje, które teraz odczuwasz są jak najbardziej uzasadnione. Co więcej, odczuwają je również twoi współpracownicy. Dlatego nie powinieneś obarczać nimi członków zespołu. Przepracuj je i zachowaj dla siebie, pokazując pracownikom spokój i profesjonalizm.

 

Po drugie: zadbaj o sprzęt dla pracowników

Twoim, jako przedstawiciela pracodawcy, obowiązkiem, jest zapewnienie zespołowi wszystkich zasobów niezbędnych do pracy. Zadbaj więc o to, by mieli do dyspozycji odpowiednio szybkie połączenie z internetem, służbowy komputer i telefon, a także wymagane oprogramowanie.

 

Po trzecie: jasno określ cele zespołu

Członkowie twojego zespołu najpewniej nie pracowali jeszcze zdalnie. Twoim zadaniem jest więc przygotowanie ich do nowej sytuacji i ustalenie planu dnia dla każdego z nich. Określ sposób pracy, a każdemu pracownikowi wyznacz jasne cele. Skorzystaj przy tym ze sprawdzonej metody smart, która obecnie staje się cenniejsza niż kiedykolwiek. Postaraj się, by przydzielone zadania były:

  • określone w jasny sposób (simple);

  • ich efekty były mierzalne (measurable);

  • stanowiły wyzwanie (ambitious);

  • możliwe do realizacji (realistic);

  • miały określony termin (time-bound).

 

Po czwarte: bądź wyrozumiały

Pamiętaj, że większość twoich współpracowników ma rodziny, z którymi przebywają teraz pracując – nie mogą więc oddać się wyznaczonym zadaniom w 100 procentach. Nie naciskaj twardo na dotrzymanie terminu, a w razie jakichkolwiek problemów związanych z tym tematem, postaraj się wspólnie z pracownikiem znaleźć ich rozwiązanie.

 

Po piąte: buduj zaufanie i poczucie wspólnoty

Przede wszystkim zaufaj swoim pracownikom i uwierz, że w godzinach pracy starają się zajmować przede wszystkim wyznaczonymi im zadaniami. Jednocześnie utrzymuj pewne zasady – przede wszystkim tę mówiącą o konieczności odpracowania czasu, którego członkowie zespołu nie spędzają przy komputerze. Poza tym skorzystaj z narzędzi, które pozwolą im nadal czuć się zgraną drużyną – na przykład ze spotkań online.

 

Po szóste: nie zapominaj o odpowiedzialności

Nie zapominaj, że dla swoich współpracowników nadal jesteś liderem, a twoje zaangażowanie i opanowanie przeniosą się na pracę całego zespołu. Jeśli czujesz, że zdalne zarządzanie zespołem może sprawić ci jakikolwiek problemy, koniecznie skorzystaj z pomocy trenerów lub weź udział w szkoleniu.