A A A
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

greenandblackgeometrictechnotechnologyyoutubethumbnail1
Czy wiesz, że kredyt hipoteczny to dzisiaj najczęściej zaciągane zobowiązanie, ale jednocześnie to o największej wartości i spłacane przez długi czas? Okazuje się, że średnia wartość takiego wsparcia finansowego to 350 tysięcy złotych, a współpraca z instytucją bankową trwa minimum 13 lat.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszystko to sprawia, że kredyt hipoteczny obarczony jest sporym ryzykiem kredytowym, dlatego banki tak skrupulatnie weryfikują wiarygodność oraz wypłacalność swoich klientów. Czy taki kredyt może otrzymać singiel? Dowiedz się już teraz i znajdź najlepszą ofertę na https://www.totalmoney.pl/kredyty_hipoteczne .

 

Co to jest kredyt hipoteczny?

Kredyt hipoteczny to kredyt, który udzielany jest w celu nabycia własnej nieruchomości. Może to być mieszkania albo dom z rynku pierwotnego czy też wtórnego, ale również działka budowlana bądź lokal użytkowy. Kredyt hipoteczny jest dzisiaj najczęściej zaciąganych zobowiązaniem celowym. Jest jedynym, który wyznacza tak duże ograniczenia i warunki, jakie musi spełnić potencjalny kredytobiorca, ale jednocześnie takim, który dawany jest na preferencyjnych warunkach. Nic dziwnego, że wniosek o kredyt mieszkaniowy składają już nie tylko małżeństwa, ale również single. Nie ma wątpliwości, że zakup mieszkania jest jedną z największych inwestycji w naszym życiu. To również dlatego decydują się na nie coraz częściej osoby, które dopiero wkraczają w dorosłość, nie chcąc dzielić takich zobowiązań z drugą połówką.

 

Czy kredyt hipoteczny może otrzymać singiel?

Oczywiście kredyt hipoteczny może otrzymać singiel i coraz chętniej instytucje bankowe rozpoczynają współpracę właśnie z osobami, które nie są w związku małżeńskim i chcą kupić własne "M" samodzielnie, bez żadnych współkredytobiorców. Jest to dzisiaj możliwe, jeśli weźmiemy pod uwagę, iż polskie społeczeństwo się wzbogaca. Czy wiesz, że dzisiaj to potencjalny klient stawia warunki, a banki wręcz walczą o pozyskanie kolejnego kredytobiorcy? To dlatego kredyt mieszkaniowy jest dostępny dla wszystkich, o ile oczywiście przyszły kredytobiorca spełnia warunki i wykazuje odpowiednią zdolność kredytową.

Bez względu na to, czy kredyt hipoteczny jest zaciągany samodzielnie albo z małżonkiem czy partnerem, instytucje bankowe podejmują takie same kroki w zakresie weryfikacji ich wiarygodności oraz wypłacalności. Warto przy tym zaznaczyć, że singiel może otrzymać nieco gorsze warunki kredytowe, ponieważ cała odpowiedzialność za regularną spłatę rat spada na niego. Musi też nierzadko wykazywać znacznie lepszą zdolność kredytową, aniżeli kredytobiorcy, którzy biorą kredyt hipoteczny razem.

W skład zdolności kredytowej w przypadku kredytu hipotecznego wchodzą nie tylko zarobki czy źródło ich generowania. Liczy się też historia kredytowa, zgodnie z którą kredytobiorca uznawany jest za wiarygodnego klienta. Jeśli ten posiada zadłużenie bądź w przeszłości spłacał inne zobowiązania z opóźnieniem, raczej ma małe szanse na kredyt hipoteczny. Obowiązkowym warunkiem jest też wpłata wkładu własnego, która dzisiaj wynosi minimum 20% wartości całego zobowiązania. Od singla wymagać się będzie również opłaty za ubezpieczenie i to nie tylko nabywanej nieruchomości, ale również polisy na życie.

 

Jak wybrać najlepszy kredyt hipoteczny?

Kredyt hipoteczny w przypadku singla powinien być najpierw dokładnie oszacowany. Pamiętajmy, że na rynku kredytowym oferowane są różne propozycje współpracy z instytucjami bankowymi. I chociaż każdy kredyt musi być zgodny z obowiązującymi przepisami polskiego prawa oraz normami unijnymi, to jednak każdy z banków realizuje też własną politykę kredytową i ustala własne warunki. Właśnie dlatego konieczne jest porównanie różnych ofert, takich jak kredyt hipoteczny. Kalkulator jest w tym celu doskonałym narzędziem, ponieważ w kilka chwil oszacuje całkowite koszty, z jakimi wiąże się kredyt hipoteczny. Kalkulator zdolności kredytowej pomoże zaś zweryfikować, czy potencjalny klient ma w ogóle szanse na otrzymanie takiego zobowiązania. Pamiętajmy, że w przypadku singli brane są pod uwagę tylko jego dochody oraz koszty, jakie generuje każdego miesiąca. Nie ma jednak wątpliwości, jak bardzo korzystny jest kalkulator zdolności kredytowej na Totalmoney. Kredyt hipoteczny otrzyma tylko ta osoba, która jest w stanie spełniać wszelkie warunki, jakie stawia bank. To obok rankingów kredytowych najlepsze narzędzie do oceny danego produktu bankowego. Należy wiedzieć, że raz uzyskana odmowa udzielenia finansowego wsparcia może skutkować pogorszeniem historii kredytowej i pociągnie za sobą decyzje negatywne również ze strony innych banków. Singiel powinien więc ją oszacować, a w przypadku, kiedy kalkulator wyliczy niewystarczającą zdolność, najpierw ją poprawić (na przykład poprzez spłatę innych zobowiązań), a dopiero potem składać wniosek o kredyt hipoteczny. Co więcej, tego rodzaju instrumenty dostępne w sieci pozwalają wybrać najlepsze zobowiązanie samodzielnie, bez konieczności porad doradców kredytowych czy specjalistów pracujących w oddziałach banków. Dzięki temu są najbardziej niezależne i obiektywne.