A A A
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

aport
Jednym z koniecznych warunków powstania spółki z o.o. jest wniesienie wkładu na pokrycie udziałów w kapitale zakładowym. Można to zrobić w postaci wkładu pieniężnego lub jako wniesienie aportu do spółki z o.o., czyli pod postacią wkładu niepieniężnego. Jakie są skutki takiego kroku? Czym może być aport? Czy powinna uwzględniać go umowa spółki?

 

 

 

 

 

 

 

Przepisy dotyczące kwestii wniesienia aportu oraz inne regulacje uwzględnia Kodeks spółek handlowych, a konkretnie art. 158.

 

Wniesienie aportu w praktyce

Aby rozstrzygnąć kwestie, jakimi rządzi się aport do spółki z o.o, należny przede wszystkim ustalić, jaką postać może mieć ów wkład niepieniężny. Po pierwsze, można zakwalifikować w ten sposób prawa rzeczowe, czyli między innymi prawo własności nieruchomości albo prawo własności rzeczy ruchomych. Zaliczają się do tej grupy również prawa majątkowe na dobrach niematerialnych, za przykład których mogą posłużyć majątkowe prawa autorskie lub prawa obligacyjne. 

Podsumowując, przedmiotem aportu może być przedmiot zbywalny, przedstawiający wartość majątkową oraz nadający się do ujęcia w bilansie po stronie aktywów.

 

Aport a umowa spółki z o.o.

Aby zapewnić możliwość pokrycia kapitału zakładowego za pomocą aportu, należy uwzględnić taką opcję w umowie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Muszą wówczas znaleźć się w niej następujące informacje:

  • określenie przedmiotu wkładu wraz z oszacowaniem wartości,
  • wskazaną osobę wspólnika wnoszącego aport,
  • liczba oraz wartość nominalna udziałów uzyskiwanych w zamian za aport.

Co ważne, jeśli takich informacji w umowie spółki brak, ponieważ została ona stworzona na podstawie wzorca umowy, wkładem mogą być jedynie pieniądze. Fakt wniesienia wkładu niepieniężnego należy uwzględnić podczas zgłaszania do sądu rejestrowego.

 

Aport względem kapitału zakładowego

Wniesienie aportu może pociągać za sobą podwyższenie kapitału zakładowego. Aby jednak tego dokonać, konieczna będzie zmiana umowy spółki poprzez wyliczenie na nowo wysokości kapitału zakładowego oraz wartości wniesionych wkładów wspólników. Trzeba także i w tym przypadku wskazać przedmiot aportu oraz dane osoby wspólnika, która go wnosi, wyliczyć wartość aportu oraz liczbę i wartość udziałów objętych w zamian.

Gdy umowa spółki o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez aport mówi już wcześniej, podjęcie uchwały wspólników nie będzie wystarczające. Zawsze należy precyzyjnie wskazać przedmiot aportu.

 

aport
Jednym z koniecznych warunków powstania spółki z o.o. jest wniesienie wkładu na pokrycie udziałów w kapitale zakładowym. Można to zrobić w postaci wkładu pieniężnego lub jako wniesienie aportu do spółki z o.o., czyli pod postacią wkładu niepieniężnego. Jakie są skutki takiego kroku? Czym może być aport? Czy powinna uwzględniać go umowa spółki?

 

 

 

 

 

 

 

Przepisy dotyczące kwestii wniesienia aportu oraz inne regulacje uwzględnia Kodeks spółek handlowych, a konkretnie art. 158.

 

Wniesienie aportu w praktyce

Aby rozstrzygnąć kwestie, jakimi rządzi się aport do spółki z o.o, należny przede wszystkim ustalić, jaką postać może mieć ów wkład niepieniężny. Po pierwsze, można zakwalifikować w ten sposób prawa rzeczowe, czyli między innymi prawo własności nieruchomości albo prawo własności rzeczy ruchomych. Zaliczają się do tej grupy również prawa majątkowe na dobrach niematerialnych, za przykład których mogą posłużyć majątkowe prawa autorskie lub prawa obligacyjne. 

Podsumowując, przedmiotem aportu może być przedmiot zbywalny, przedstawiający wartość majątkową oraz nadający się do ujęcia w bilansie po stronie aktywów.

 

Aport a umowa spółki z o.o.

Aby zapewnić możliwość pokrycia kapitału zakładowego za pomocą aportu, należy uwzględnić taką opcję w umowie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Muszą wówczas znaleźć się w niej następujące informacje:

  • określenie przedmiotu wkładu wraz z oszacowaniem wartości,
  • wskazaną osobę wspólnika wnoszącego aport,
  • liczba oraz wartość nominalna udziałów uzyskiwanych w zamian za aport.

Co ważne, jeśli takich informacji w umowie spółki brak, ponieważ została ona stworzona na podstawie wzorca umowy, wkładem mogą być jedynie pieniądze. Fakt wniesienia wkładu niepieniężnego należy uwzględnić podczas zgłaszania do sądu rejestrowego.

 

Aport względem kapitału zakładowego

Wniesienie aportu może pociągać za sobą podwyższenie kapitału zakładowego. Aby jednak tego dokonać, konieczna będzie zmiana umowy spółki poprzez wyliczenie na nowo wysokości kapitału zakładowego oraz wartości wniesionych wkładów wspólników. Trzeba także i w tym przypadku wskazać przedmiot aportu oraz dane osoby wspólnika, która go wnosi, wyliczyć wartość aportu oraz liczbę i wartość udziałów objętych w zamian.

Gdy umowa spółki o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez aport mówi już wcześniej, podjęcie uchwały wspólników nie będzie wystarczające. Zawsze należy precyzyjnie wskazać przedmiot aportu.