A A A

kaizen.info
Przygotowywanie dokumentacji cen transferowych wiąże się nie tylko z wypełnianiem zobowiązań nałożonych na podatnika przez poszczególne ustawy – to także szczegółowy opis przebiegu transakcji z podmiotem powiązanym i złożenie wyjaśnień (już w początkowej fazie sporządzania dokumentacji) w odniesieniu do ewentualnych wątpliwości lub pytań skierowanych przez organy podatkowe.

 

 

Przygotowywanie dokumentacji cen transferowych wiąże się nie tylko z wypełnianiem zobowiązań nałożonych na podatnika przez poszczególne ustawy – to także szczegółowy opis przebiegu transakcji z podmiotem powiązanym i złożenie wyjaśnień (już w początkowej fazie sporządzania dokumentacji) w odniesieniu do ewentualnych wątpliwości lub pytań skierowanych przez organy podatkowe.

 

Skąd obowiązek prowadzenia dokumentacji cen transferowych?

Obowiązek związany z prowadzeniem dokumentacji transakcji, które podatnik zawiera z podmiotami powiązanymi, oparty jest na artykule 9a Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz w artykule 25a Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Obejmuje on podatników, podejmujących w danym roku podatkowym transakcje z podmiotami powiązanymi na kwoty przekraczające te wymienione w ustawach, bądź też transakcje z innymi podmiotami, mającymi swoją siedzibę w krajach uznanych za raje podatkowe.

 

Co powinno zostać zawarte w dobrze przygotowanej dokumentacji?

Odpowiednio przygotowana dokumentacja cen transferowych musi zawierać w sobie pewne niezbędne elementy, bez których niemożliwe byłoby uznanie jej za pełnowartościową. Takie wyliczenie, tego, co powinno koniecznie zostać zawarte w dokumentacji cen transferowych, znaleźć możemy w ustawach. By uznać, że dokumentacja spełnia swoją rolę, powinna ona zawierać:

 • opis strategii gospodarczej, a także działań prowadzonych w jej granicach,
 • opis wszelkich czynników i różnych okoliczności, które posiadają znaczenie omawianej transakcji,
 • określenie konkretnych korzyści, związanych z nabyciem świadczeń niematerialnych,
 • analiza funkcji, ryzyka i środków obu stron dokumentowanej transakcji,
  wskazanie kosztów powiązanych w jakikolwiek sposób z transakcją oraz formy i
 • terminu zapłaty,
 • metodę i dokładny sposób obliczania zysków oraz określania ceny przedmiotu transakcji.

 

Jak przygotować dokumentację cen transferowych i kto może ci w tym pomóc?

Wspominane przepisy nie podają żadnych informacji na temat formy, w jakiej należy przygotować samą dokumentację. W praktyce więc, jej forma jest zupełnie dowolna. Wymagane są jednak wszystkie obligatoryjne dla dokumentacji elementy. Kiedy brak jest dokumentów z jednego lub większej ilości obszarów, dokumentacja cen transferowych może zostać odrzucona przez organ podatkowy jako niespełniająca wymogów ustawowych. Z tego też powodu warto rozważyć wybór profesjonalisty, któremu powierzymy opiekę nad dopełnieniem formalności. Na stronie zaufany-ksiegowy.com.pl znajdziemy szczegółowe informacje związane z prowadzeniem dokumentacji cen transferowych.

kaizen.info
Przygotowywanie dokumentacji cen transferowych wiąże się nie tylko z wypełnianiem zobowiązań nałożonych na podatnika przez poszczególne ustawy – to także szczegółowy opis przebiegu transakcji z podmiotem powiązanym i złożenie wyjaśnień (już w początkowej fazie sporządzania dokumentacji) w odniesieniu do ewentualnych wątpliwości lub pytań skierowanych przez organy podatkowe.

 

 

Przygotowywanie dokumentacji cen transferowych wiąże się nie tylko z wypełnianiem zobowiązań nałożonych na podatnika przez poszczególne ustawy – to także szczegółowy opis przebiegu transakcji z podmiotem powiązanym i złożenie wyjaśnień (już w początkowej fazie sporządzania dokumentacji) w odniesieniu do ewentualnych wątpliwości lub pytań skierowanych przez organy podatkowe.

 

Skąd obowiązek prowadzenia dokumentacji cen transferowych?

Obowiązek związany z prowadzeniem dokumentacji transakcji, które podatnik zawiera z podmiotami powiązanymi, oparty jest na artykule 9a Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz w artykule 25a Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Obejmuje on podatników, podejmujących w danym roku podatkowym transakcje z podmiotami powiązanymi na kwoty przekraczające te wymienione w ustawach, bądź też transakcje z innymi podmiotami, mającymi swoją siedzibę w krajach uznanych za raje podatkowe.

 

Co powinno zostać zawarte w dobrze przygotowanej dokumentacji?

Odpowiednio przygotowana dokumentacja cen transferowych musi zawierać w sobie pewne niezbędne elementy, bez których niemożliwe byłoby uznanie jej za pełnowartościową. Takie wyliczenie, tego, co powinno koniecznie zostać zawarte w dokumentacji cen transferowych, znaleźć możemy w ustawach. By uznać, że dokumentacja spełnia swoją rolę, powinna ona zawierać:

 • opis strategii gospodarczej, a także działań prowadzonych w jej granicach,
 • opis wszelkich czynników i różnych okoliczności, które posiadają znaczenie omawianej transakcji,
 • określenie konkretnych korzyści, związanych z nabyciem świadczeń niematerialnych,
 • analiza funkcji, ryzyka i środków obu stron dokumentowanej transakcji,
  wskazanie kosztów powiązanych w jakikolwiek sposób z transakcją oraz formy i
 • terminu zapłaty,
 • metodę i dokładny sposób obliczania zysków oraz określania ceny przedmiotu transakcji.

 

Jak przygotować dokumentację cen transferowych i kto może ci w tym pomóc?

Wspominane przepisy nie podają żadnych informacji na temat formy, w jakiej należy przygotować samą dokumentację. W praktyce więc, jej forma jest zupełnie dowolna. Wymagane są jednak wszystkie obligatoryjne dla dokumentacji elementy. Kiedy brak jest dokumentów z jednego lub większej ilości obszarów, dokumentacja cen transferowych może zostać odrzucona przez organ podatkowy jako niespełniająca wymogów ustawowych. Z tego też powodu warto rozważyć wybór profesjonalisty, któremu powierzymy opiekę nad dopełnieniem formalności. Na stronie zaufany-ksiegowy.com.pl znajdziemy szczegółowe informacje związane z prowadzeniem dokumentacji cen transferowych.

Polecamy

 Shena.pl - Biżuteria ze stali chirurgicznej

Hotele B&B ponownie otwarte. Sieć planuje dalszy rozwój w Polsce