A A A
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
zawód adwokat

W powszechnym mniemaniu prawnicy postrzegani są jako osoby o wysokim statusie materialnym. Rzeczywiście – niejedna kancelaria adwokacka osiąga wysokie dochody ze swojej pracy. Jednak droga do osiągnięcia takiej pozycji jest długa i trudna. Profesje prawnicze zaliczane są w Polsce do grupy zawodów zaufania społecznego, a to zobowiązuje.

 

Adwokat, czyli wezwany na pomoc


Studenci wydziałów prawa przez okres studiów nie są grupowani ze względu na przyszłą specjalizację zawodową. Posiadacz dyplomu jest magistrem prawa, a rodzaj wykonywanej w przyszłości pracy jest wyborem absolwenta.
Nie jest łatwo zdecydować co jest ważniejsze, co da większą satysfakcję: praca sędziego rozstrzygającego o winie lub niewinności, zawód prokuratora – oskarżyciela w procesach sądowych, adwokacka obrona i reprezentowanie przed sądem oskarżonego czy niełatwa profesja radcy prawnego.
Wykonywanie zawodu adwokata jest trudne ze względu na kwestie moralne. Obrońcy działający z urzędu lub z wyboru stają po stronie osób oskarżanych o ciężkie zbrodnie. Mimo ewidentnej winy popartej dowodami muszą walczyć o swojego klienta, bo ten, jak każdy obywatel, ma zagwarantowane prawo do obrony. Łacińskie słowo advocatus pochodzi od advocare, co znaczy wołać, wzywać o pomoc.

 

Kancelaria adwokacka - jak zostać jej właścicielem lub wspólnikiem?


Kandydat do zawodu adwokata musi ukończyć wydział prawa. Są to pięcioletnie studia humanistyczne kończące się złożeniem pracy dyplomowej i egzaminu magisterskiego, który jest nazywaną obroną pracy. Ubiegający się o wstęp na prawo maturzyści powinni zadbać o wysoki wynik rozszerzonej matury z języka polskiego, historii, geografii, języka obcego nowożytnego.
Absolwent prawa musi odbyć praktykę aplikacyjną, która trwa cztery lata. Po tym czasie przystępuje do egzaminu przed Okręgową Radą Adwokacką, która podejmuje decyzję o umieszczeniu nazwiska nowego kolegi na liście adwokatów. W tym miejscu warto wspomnieć, że środowisko adwokatów w Polsce jest dość hermetyczne i niezbyt liczne (obecnie czynnych jest około 14 tys. adwokatów). Nikogo nie dziwi fakt wielokrotnego przystępowania do poprawkowych egzaminów aplikacyjnych. Kandydaci do zawodu muszą mieć nieposzlakowaną opinię. Nie ma znaczenia wiek aplikujących.

 

Na czym polega praca adwokata?


Wykonywanie zawodu adwokata polega na udzielaniu pomocy prawnej klientom. Kancelaria adwokacka:
• Reprezentuje klientów w urzędach i przed sądami.
• Pomaga rozstrzygnąć spory sądowe na korzyść klienta,
• Sporządza różnego rodzaju pisma, dokumenty, opinie prawne,
• Opracowuje projekty statutów, regulaminów i innych dokumentów mających charakter aktów regulujących przepisy prawne w danym miejscu, na przykład w przedsiębiorstwie,
• Przygotowuje projekty aktów prawa miejscowego – na zamówienie samorządów.

Godziny pracy adwokatów są stałe i raczej stabilne. Oczywiście, poza pracą w kancelarii czy w sądzie, wiele godzin zajmuje prawnikom czytanie aktów prawnych, literatury przedmiotu oraz przygotowywanie dokumentów.

 

Adwokat – zarobki


Absolwenci szkół prawniczych zarabiają przeciętnie - jako aplikanci w kancelarii do czasu ukończenia praktyki osiągają przychody nie większe niż średnia krajowa. Po włączeniu do grona adwokatów zmienia się również status materialny prawników. Gdy stają na czele własnych kancelarii lub wchodzą do spółek z innymi adwokatami ich zarobki zależne są od ilości i jakości przyjmowanych zleceń. Doświadczeni adwokaci zarabiają od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych miesięcznie. Jednym ze składników kształtujących wynagrodzenia adwokata jest prowizja od wygranej sprawy spadkowej czy odszkodowawczej. Gwiazdy palestry mogą liczyć na dochody zapisywane co najmniej sześcioma cyframi.


Artykuł powstał we współpracy z http://adwokat-babiarz.pl/

W powszechnym mniemaniu prawnicy postrzegani są jako osoby o wysokim statusie materialnym. Rzeczywiście – niejedna kancelaria adwokacka osiąga wysokie dochody ze swojej pracy. Jednak droga do osiągnięcia takiej pozycji jest długa i trudna. Profesje prawnicze zaliczane są w Polsce do grupy zawodów zaufania społecznego, a to zobowiązuje.

 

Adwokat, czyli wezwany na pomoc


Studenci wydziałów prawa przez okres studiów nie są grupowani ze względu na przyszłą specjalizację zawodową. Posiadacz dyplomu jest magistrem prawa, a rodzaj wykonywanej w przyszłości pracy jest wyborem absolwenta.
Nie jest łatwo zdecydować co jest ważniejsze, co da większą satysfakcję: praca sędziego rozstrzygającego o winie lub niewinności, zawód prokuratora – oskarżyciela w procesach sądowych, adwokacka obrona i reprezentowanie przed sądem oskarżonego czy niełatwa profesja radcy prawnego.
Wykonywanie zawodu adwokata jest trudne ze względu na kwestie moralne. Obrońcy działający z urzędu lub z wyboru stają po stronie osób oskarżanych o ciężkie zbrodnie. Mimo ewidentnej winy popartej dowodami muszą walczyć o swojego klienta, bo ten, jak każdy obywatel, ma zagwarantowane prawo do obrony. Łacińskie słowo advocatus pochodzi od advocare, co znaczy wołać, wzywać o pomoc.

 

Kancelaria adwokacka - jak zostać jej właścicielem lub wspólnikiem?


Kandydat do zawodu adwokata musi ukończyć wydział prawa. Są to pięcioletnie studia humanistyczne kończące się złożeniem pracy dyplomowej i egzaminu magisterskiego, który jest nazywaną obroną pracy. Ubiegający się o wstęp na prawo maturzyści powinni zadbać o wysoki wynik rozszerzonej matury z języka polskiego, historii, geografii, języka obcego nowożytnego.
Absolwent prawa musi odbyć praktykę aplikacyjną, która trwa cztery lata. Po tym czasie przystępuje do egzaminu przed Okręgową Radą Adwokacką, która podejmuje decyzję o umieszczeniu nazwiska nowego kolegi na liście adwokatów. W tym miejscu warto wspomnieć, że środowisko adwokatów w Polsce jest dość hermetyczne i niezbyt liczne (obecnie czynnych jest około 14 tys. adwokatów). Nikogo nie dziwi fakt wielokrotnego przystępowania do poprawkowych egzaminów aplikacyjnych. Kandydaci do zawodu muszą mieć nieposzlakowaną opinię. Nie ma znaczenia wiek aplikujących.

 

Na czym polega praca adwokata?


Wykonywanie zawodu adwokata polega na udzielaniu pomocy prawnej klientom. Kancelaria adwokacka:
• Reprezentuje klientów w urzędach i przed sądami.
• Pomaga rozstrzygnąć spory sądowe na korzyść klienta,
• Sporządza różnego rodzaju pisma, dokumenty, opinie prawne,
• Opracowuje projekty statutów, regulaminów i innych dokumentów mających charakter aktów regulujących przepisy prawne w danym miejscu, na przykład w przedsiębiorstwie,
• Przygotowuje projekty aktów prawa miejscowego – na zamówienie samorządów.

Godziny pracy adwokatów są stałe i raczej stabilne. Oczywiście, poza pracą w kancelarii czy w sądzie, wiele godzin zajmuje prawnikom czytanie aktów prawnych, literatury przedmiotu oraz przygotowywanie dokumentów.

 

Adwokat – zarobki


Absolwenci szkół prawniczych zarabiają przeciętnie - jako aplikanci w kancelarii do czasu ukończenia praktyki osiągają przychody nie większe niż średnia krajowa. Po włączeniu do grona adwokatów zmienia się również status materialny prawników. Gdy stają na czele własnych kancelarii lub wchodzą do spółek z innymi adwokatami ich zarobki zależne są od ilości i jakości przyjmowanych zleceń. Doświadczeni adwokaci zarabiają od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych miesięcznie. Jednym ze składników kształtujących wynagrodzenia adwokata jest prowizja od wygranej sprawy spadkowej czy odszkodowawczej. Gwiazdy palestry mogą liczyć na dochody zapisywane co najmniej sześcioma cyframi.


Artykuł powstał we współpracy z http://adwokat-babiarz.pl/