A A A
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

mechanizm działania suwnicy
Dźwignice są popularnymi urządzeniami transportu bliskiego, bardzo często wykorzystywanymi w wielu branżach i gałęziach przemysłu. Ich głównym zadaniem jest zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa w podnoszeniu i opuszczaniu różnego rodzaju ładunków – zarówno tych wielkogabarytowych, jak i sporo mniejszych pod względem rozmiaru. Suwnice są z reguły dużymi konstrukcjami, na które składa się mnóstwo elementów. Z czego zbudowane są dźwignice? O tym przeczytać można w poniższym wpisie.

 

 

 

 

 

Wyposażenie mechaniczne suwnicy

Na budowę dźwignicy składa się wiele rozmaitych elementów. Warto wiedzieć, że jedną z grup tychże części składowych stanowić będą elementy wyposażenia mechanicznego.

Popularne i często wykorzystywane w wielu gałęziach przemysłu suwnice pomostowe czy suwnice z wciągarkami składać się będą nie tylko z toru jazdy, ale również z licznych czołownic. Do nich zalicza się m.in.:

 • koła jezdne,
 • koła pędne,
 • zderzaki,
 • mechanizmy jazdy suwnicy,
 • szczotki miedziane,
 • łapy oporowe,
 • zabezpieczenia przeciwwiatrowe, które stosuje się z reguły w dźwignicach instalowanych na zewnątrz budynków.

Ważnym elementem wyposażenia mechanicznego suwnicy pozostaje także jej most, tworzony z teownika oraz odbojów, jak również wózek jazdy, na który składa się silnik oraz przekładnia zębata.

Bardzo ważnym elementem mechanicznym absolutnie niezbędnym w każdej dźwignicy pozostaje mechanizm podnoszenia, który składa się z:

 • korpusu,
 • bębna linowego rowkowanego lub bębna łańcuchowego,
 • przekładni zębatej,
 • silnika napędowego  samohamownego,
 • cięgna, czyli liny stalowej,
 • pierścienia prowadzącego linę,
 • zblocza hakowego,
 • haka
 • pręta wyposażonego w zderzaki oraz wyłącznik krańcowy.

Wszystkie z wymienionych elementów stanowić będą absolutnie niezastąpione elementy mechanicznego wyposażenia każdej nowoczesnej suwnicy. Warto zaznaczyć jednak, że wyposażenie mechaniczne dźwignicy nie jest jedyną formą jej wyposażenia.

foto1

Elementy elektryczne w dźwignicy

W chętnie wykorzystywanych w wielu sytuacjach suwnicach zautomatyzowanych znaleźć można także liczne elementy elektryczne, które stanowić będą ważną i integralną zarazem część takich dźwignic.

Tu mowa głównie o dwóch rodzajach łączników: łączniku zasilania, odpowiadającemu za włączanie oraz wyłączanie suwnicy, jak również o łączniku suwnicy, który służy do włączania i wyłączania całkowitego zasilania dźwignicy. Wyłączenie dotyczy obwodów pomocniczych – w tym ogrzewania czy klimatyzacji.

Ponadto, omawiając elementy wyposażenia elektrycznego dźwignicy, nie można zapomnieć i o trolejach (odbierakach prądu), wyłącznikach krańcowych, kasecie sterowniczej czy o szafce rozdzielczej instalacji elektrycznej, która umieszczona jest zazwyczaj na moście. Nie może zabraknąć także szafki sterowniczo-rozdzielczej, która znajduje się na wózku jazdy.

 

Różne rodzaje suwnic

Nowoczesne dźwignice, które znaleźć można na współczesnym rynku branżowym, podzielić można z uwagi na różnorodne kryteria.

Tym samym ze względu na sposób sterowania wyróżnia się suwnice sterowane z kabiny, z poziomu roboczego, sterowane zdalnie (bezprzewodowo) oraz sterowane automatycznie.

Z uwagi na rodzaj mostu wyróżnia się zaś dźwignice jedno-, dwu- oraz wielodźwigarowe.

Ze względu na sposób przeznaczenia zaś można mówić o występowaniu suwnic ogólnego przeznaczenia (uniwersalne), jak i dźwignic procesowych, dedykowanych procesom technologicznym.

Dodatkowo wyróżnia się także suwnice zróżnicowane pod względem konstrukcji dźwigara – ten może być walcowany, kratownicowy lub blachownicowy.

Ponadto na rynku branżowym znaleźć można także suwnice z wciągnikiem łańcuchowym oraz suwnice z wciągnikiem linowym.

Najczęściej stosowanymi dźwignicami w przemyśle pozostają zaś suwnice natorowe, których budowa pozwala na poruszanie się pomostów po torowisku umieszczonym na ścianach hal lub słupach. Same pomosty zaś poruszają się po torowisku od góry.

 

Cenny mechanizm podnoszenia

Sam mechanizm działania dźwignicy z kolei jest dość prosty. Dzięki wyposażeniu w mechanizm podnoszenia taka suwnica działa na zasadzie wciągnika lub wciągarki, gwarantując szerokie możliwości przemieszczania ładunków zarówno w pionie, jak i w poziomie. Ograniczeniem dla ruchu ładunku w takiej suwnicy jest długość toru jazdy.

mechanizm działania suwnicy
Dźwignice są popularnymi urządzeniami transportu bliskiego, bardzo często wykorzystywanymi w wielu branżach i gałęziach przemysłu. Ich głównym zadaniem jest zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa w podnoszeniu i opuszczaniu różnego rodzaju ładunków – zarówno tych wielkogabarytowych, jak i sporo mniejszych pod względem rozmiaru. Suwnice są z reguły dużymi konstrukcjami, na które składa się mnóstwo elementów. Z czego zbudowane są dźwignice? O tym przeczytać można w poniższym wpisie.

 

 

 

 

 

Wyposażenie mechaniczne suwnicy

Na budowę dźwignicy składa się wiele rozmaitych elementów. Warto wiedzieć, że jedną z grup tychże części składowych stanowić będą elementy wyposażenia mechanicznego.

Popularne i często wykorzystywane w wielu gałęziach przemysłu suwnice pomostowe czy suwnice z wciągarkami składać się będą nie tylko z toru jazdy, ale również z licznych czołownic. Do nich zalicza się m.in.:

 • koła jezdne,
 • koła pędne,
 • zderzaki,
 • mechanizmy jazdy suwnicy,
 • szczotki miedziane,
 • łapy oporowe,
 • zabezpieczenia przeciwwiatrowe, które stosuje się z reguły w dźwignicach instalowanych na zewnątrz budynków.

Ważnym elementem wyposażenia mechanicznego suwnicy pozostaje także jej most, tworzony z teownika oraz odbojów, jak również wózek jazdy, na który składa się silnik oraz przekładnia zębata.

Bardzo ważnym elementem mechanicznym absolutnie niezbędnym w każdej dźwignicy pozostaje mechanizm podnoszenia, który składa się z:

 • korpusu,
 • bębna linowego rowkowanego lub bębna łańcuchowego,
 • przekładni zębatej,
 • silnika napędowego  samohamownego,
 • cięgna, czyli liny stalowej,
 • pierścienia prowadzącego linę,
 • zblocza hakowego,
 • haka
 • pręta wyposażonego w zderzaki oraz wyłącznik krańcowy.

Wszystkie z wymienionych elementów stanowić będą absolutnie niezastąpione elementy mechanicznego wyposażenia każdej nowoczesnej suwnicy. Warto zaznaczyć jednak, że wyposażenie mechaniczne dźwignicy nie jest jedyną formą jej wyposażenia.

foto1

Elementy elektryczne w dźwignicy

W chętnie wykorzystywanych w wielu sytuacjach suwnicach zautomatyzowanych znaleźć można także liczne elementy elektryczne, które stanowić będą ważną i integralną zarazem część takich dźwignic.

Tu mowa głównie o dwóch rodzajach łączników: łączniku zasilania, odpowiadającemu za włączanie oraz wyłączanie suwnicy, jak również o łączniku suwnicy, który służy do włączania i wyłączania całkowitego zasilania dźwignicy. Wyłączenie dotyczy obwodów pomocniczych – w tym ogrzewania czy klimatyzacji.

Ponadto, omawiając elementy wyposażenia elektrycznego dźwignicy, nie można zapomnieć i o trolejach (odbierakach prądu), wyłącznikach krańcowych, kasecie sterowniczej czy o szafce rozdzielczej instalacji elektrycznej, która umieszczona jest zazwyczaj na moście. Nie może zabraknąć także szafki sterowniczo-rozdzielczej, która znajduje się na wózku jazdy.

 

Różne rodzaje suwnic

Nowoczesne dźwignice, które znaleźć można na współczesnym rynku branżowym, podzielić można z uwagi na różnorodne kryteria.

Tym samym ze względu na sposób sterowania wyróżnia się suwnice sterowane z kabiny, z poziomu roboczego, sterowane zdalnie (bezprzewodowo) oraz sterowane automatycznie.

Z uwagi na rodzaj mostu wyróżnia się zaś dźwignice jedno-, dwu- oraz wielodźwigarowe.

Ze względu na sposób przeznaczenia zaś można mówić o występowaniu suwnic ogólnego przeznaczenia (uniwersalne), jak i dźwignic procesowych, dedykowanych procesom technologicznym.

Dodatkowo wyróżnia się także suwnice zróżnicowane pod względem konstrukcji dźwigara – ten może być walcowany, kratownicowy lub blachownicowy.

Ponadto na rynku branżowym znaleźć można także suwnice z wciągnikiem łańcuchowym oraz suwnice z wciągnikiem linowym.

Najczęściej stosowanymi dźwignicami w przemyśle pozostają zaś suwnice natorowe, których budowa pozwala na poruszanie się pomostów po torowisku umieszczonym na ścianach hal lub słupach. Same pomosty zaś poruszają się po torowisku od góry.

 

Cenny mechanizm podnoszenia

Sam mechanizm działania dźwignicy z kolei jest dość prosty. Dzięki wyposażeniu w mechanizm podnoszenia taka suwnica działa na zasadzie wciągnika lub wciągarki, gwarantując szerokie możliwości przemieszczania ładunków zarówno w pionie, jak i w poziomie. Ograniczeniem dla ruchu ładunku w takiej suwnicy jest długość toru jazdy.